تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

به قیمت دامنه ها 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
7,535,600 ریال
net
9,083,400 ریال
org
7,993,400 ریال
ir
320,000 ریال
13,443,500 ریال
biz
10,892,800 ریال
co
23,050,400 ریال
in
7,940,500 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
1
320,000 ریال
app
1
11,914,700 ریال
1
15,570,900 ریال
1
13,186,400 ریال
me
1
15,888,900 ریال
30,338,600 ریال
tv
1
23,845,200 ریال
1
27,811,500 ریال
1
20,578,400 ریال
us
1
6,470,000 ریال
19,329,500 ریال
16,132,100 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.