تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

به قیمت دامنه ها 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
853,500 ریال
net
1,028,800 ریال
org
9,426,800 ریال
ir
320,000 ریال
1,522,700 ریال
biz
1,233,800 ریال
co
25,336,100 ریال
in
8,727,900 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
1
320,000 ریال
app
1
13,096,200 ریال
1
17,115,000 ریال
1
14,494,000 ریال
me
1
17,464,500 ریال
3,436,300 ریال
tv
1
26,209,800 ریال
1
30,569,400 ریال
1
22,619,100 ریال
us
1
7,111,600 ریال
2,189,400 ریال
1,827,200 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.