تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
تعداد سال
قیمت
com
4,145,500 ریال
net
5,231,500 ریال
org
4,763,500 ریال
ir
156,000 ریال
6,145,400 ریال
biz
5,973,200 ریال
co
11,919,900 ریال
in
4,410,400 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
1
156,000 ریال
1
6,882,600 ریال
1
5,116,700 ریال
me
1
3,792,300 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.