تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

به قیمت دامنه ها 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
7,777,500 ریال
net
9,375,000 ریال
org
8,250,000 ریال
ir
520,000 ریال
13,875,000 ریال
biz
11,242,500 ریال
co
23,437,100 ریال
in
8,073,700 ریال
480,000 ریال
480,000 ریال
480,000 ریال
480,000 ریال
480,000 ریال
480,000 ریال
480,000 ریال
1
320,000 ریال
app
1
12,114,500 ریال
1
15,832,100 ریال
1
13,407,600 ریال
me
1
16,155,400 ریال
31,312,500 ریال
tv
1
24,245,300 ریال
1
28,278,000 ریال
18,975,000 ریال
us
5,362,500 ریال
19,950,000 ریال
16,650,000 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.