تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
6,014,600 ریال
net
7,148,700 ریال
org
6,117,400 ریال
ir
156,000 ریال
8,397,500 ریال
biz
8,063,900 ریال
co
17,494,800 ریال
in
6,026,700 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
1
156,000 ریال
app
7,452,100 ریال
9,593,200 ریال
8,675,600 ریال
me
7,741,300 ریال
21,828,000 ریال
tv
1
18,098,100 ریال
1
21,108,400 ریال
12,957,800 ریال
us
3,976,300 ریال
14,793,000 ریال
12,346,000 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.