تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
6,536,000 ریال
net
7,878,500 ریال
org
6,933,000 ریال
ir
320,000 ریال
11,660,100 ریال
biz
9,447,900 ریال
co
20,192,300 ریال
in
6,955,900 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
1
320,000 ریال
app
1
10,437,300 ریال
1
13,640,300 ریال
1
11,551,400 ریال
me
1
13,918,800 ریال
26,314,100 ریال
tv
1
20,888,600 ریال
1
24,363,100 ریال
1
18,026,900 ریال
us
1
5,667,800 ریال
16,765,400 ریال
13,992,200 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.