تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
5,967,000 ریال
net
7,785,800 ریال
org
6,851,500 ریال
ir
320,000 ریال
10,880,600 ریال
biz
9,401,300 ریال
co
18,815,600 ریال
in
6,481,600 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
1
320,000 ریال
app
8,346,300 ریال
11,678,600 ریال
13,391,500 ریال
me
8,670,200 ریال
26,004,400 ریال
tv
1
19,464,400 ریال
1
22,701,900 ریال
15,758,400 ریال
us
4,453,400 ریال
16,568,100 ریال
13,827,500 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.