تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
6,401,400 ریال
net
7,716,300 ریال
org
6,790,300 ریال
ir
320,000 ریال
11,420,100 ریال
biz
9,253,400 ریال
co
19,931,900 ریال
in
6,866,200 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
1
320,000 ریال
app
1
10,302,700 ریال
1
13,464,300 ریال
1
11,402,400 ریال
me
1
13,739,300 ریال
25,772,400 ریال
tv
1
20,619,200 ریال
1
24,048,800 ریال
1
17,794,400 ریال
us
1
5,594,700 ریال
16,420,300 ریال
13,704,100 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.