تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
تعداد سال
قیمت
com
4,095,400 ریال
net
5,168,400 ریال
org
4,706,100 ریال
ir
156,000 ریال
6,071,200 ریال
biz
5,901,100 ریال
co
11,776,100 ریال
in
4,357,100 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
1
156,000 ریال
app
1
6,537,900 ریال
1
6,799,600 ریال
1
5,055,000 ریال
me
1
8,718,600 ریال
tv
1
13,084,500 ریال
1
15,260,900 ریال
1
10,419,600 ریال
us
1
3,550,300 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.