تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
3,824,100 ریال
net
5,448,700 ریال
org
4,391,000 ریال
ir
156,000 ریال
6,400,500 ریال
biz
5,788,100 ریال
co
13,334,500 ریال
in
4,593,500 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
1
156,000 ریال
app
5,349,000 ریال
6,885,900 ریال
6,227,200 ریال
me
5,556,600 ریال
15,667,800 ریال
tv
1
13,794,300 ریال
1
16,088,700 ریال
9,300,900 ریال
us
2,854,100 ریال
10,618,200 ریال
8,861,800 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.