تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

به قیمت دامنه ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
8,089,300 ریال
net
8,975,300 ریال
org
7,898,200 ریال
ir
320,000 ریال
13,283,400 ریال
biz
11,068,400 ریال
co
22,152,000 ریال
in
7,631,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
240,000 ریال
1
320,000 ریال
app
1
11,450,300 ریال
1
14,964,100 ریال
15,437,400 ریال
me
9,994,800 ریال
29,977,300 ریال
tv
28,720,800 ریال
19,889,200 ریال
18,165,900 ریال
us
1
6,217,900 ریال
19,099,300 ریال
15,940,000 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.