تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
تعداد سال
قیمت
com
3,324,200 ریال
net
4,195,100 ریال
org
3,819,800 ریال
ir
156,000 ریال
4,927,900 ریال
biz
4,789,800 ریال
co
9,558,400 ریال
in
3,536,600 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
1
156,000 ریال
1
5,519,100 ریال
1
4,103,000 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.