تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
3,537,000 ریال
net
4,126,500 ریال
org
4,323,000 ریال
ir
156,000 ریال
6,127,700 ریال
biz
5,956,100 ریال
co
11,885,700 ریال
in
4,397,700 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
1
156,000 ریال
app
5,266,200 ریال
6,779,300 ریال
1
5,102,000 ریال
me
5,470,600 ریال
15,425,300 ریال
tv
10,807,500 ریال
1
15,403,000 ریال
9,156,900 ریال
us
1
3,583,300 ریال
10,453,800 ریال
8,724,600 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.