تعرفه دامنه

لیست تعرفه ها - لیست زیر براساس نوع کاربر عادی نمایش داده میشود. در صورت تمایل به نمایش تعرفه ها براساس سطح خود باید وارد سایت شوید

پسوند
رجیسترار
تعداد سال
قیمت
com
4,357,000 ریال
net
4,775,400 ریال
org
5,002,800 ریال
ir
156,000 ریال
6,822,000 ریال
biz
6,706,100 ریال
co
14,373,900 ریال
in
4,951,500 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
117,000 ریال
1
156,000 ریال
app
6,094,300 ریال
1
7,727,200 ریال
1
5,744,600 ریال
me
6,330,800 ریال
17,850,900 ریال
tv
12,507,000 ریال
12,598,000 ریال
1
11,841,100 ریال
us
1
4,034,600 ریال
12,097,700 ریال
10,096,600 ریال

نکته: کلیه‌ی دامنه‌های بین‌المللی در OnlineNic یا WebNic و دامنه‌های ملی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایرنیک ثبت می‌شوند.