اخبار میهن نیک - جشنواره میهن نیک

جشنواره بزرگ  ویژه میهن نیک

 

از 15 تا 25 اسفند با شارژ مبالغ خاص هدیه استثنایی دریافت کنید.

واریــز مبلغ 10 میلیـون تومــان = هدیه ویژه 1 میلیـون تومـان

واریز مبلغ 20 میلیون تومان = هدیه ویژه 2.5 میلیون تومان

واریز مبلغ 50 میلیون تومان = هدیه ویژه 7.5 میلیون تومان

 

برای اطلاع از شرایط به https://landing.ts.co.ir مراجعه و یا با شماره 05136161 داخلی 2 تماس بگیرید.

با احترام